บริษัท พีพีเอส ออยล์ จำกัด เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากการขยายธุรกิจ ของ หจก.ธนูทอง บริการ ที่ดำเนินธุรกิจหลักในด้านการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า 30 ปี โดย บริษัท พีพีเอส ออยล์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปิโตรนาส อย่างเป็นทางการจากบริษัท ปิโตรนาส อินเตอร์เนชันเนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

            ณ ปัจจุบัน ทางบริษัท พีพีเอส ออยล์ จำกัด มีฐานลูกค้าที่ดูแลครอบคุมในเขตภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 29,607