เกี่ยวกับบริษัท

 ประวัติบริษัท

        บริษัท พีพีเอสออยล์ เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากการขยายธุรกิจของ หจก. ธนูทอง บริการ ที่ดำเนินธุรกิจหลักในด้านการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากว่า 30 ปี โดย บริษัท พีพีเอสออยล์ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นปิโตรนาส อย่างเป็นทางการจาก

บริษัท ปิโตรนาส ลูบริแคนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิสัยทัศน์

    มุ่งมั่นในการนำเสอนผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้า และเน้นย้ำงานด้านบริการด้ายความจริงใจ โดยมุ่งส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคุณภาพสูง เพื่อให้เกิดประโยช์สูงสุดแก่ลูกค้า

 


          พันธกิจ

      จำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นปิโตรนาสที่มีคุณภาพสูงทั้งปลีกและส่ง ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั้งก่อนและหลังการขาย รวมถังการอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอย่างถูกวิธีและเทคนิกการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเบื้องต้นด้วยตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 25,484