PETRONAS

              

 

               ปิโตรนาส ลูบริแคนท์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (PLI) เป็นบริษัทหล่อลื่นชั่นนำของโลก ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของปิโตรนาส บริษัทน้ำมันแห่งชาติของมาเลเซีย ได้ก่อตั่งขึ้นเมืองปี 2008 ปัจจุบันได้มีการดำเนินการกว่า 20 ประเทศทั่งโลก

               ปิโตรนาส ลูบริแคนท์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (PLI) ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยการรวมตัวระหว่าง FL Selenia และ PETRONAS ซึ่งองค์กรที่อุดมไปด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่า อาทิ เช่น น้ำมันพื้อฐานคุณภาพสูง,ศูนย์วิจัยพัฒนา,สูตรเทคโนโลยี,บททดสอบอย่างหนักหน่วงที่ผ่านการใช่งานจริงในกิจกรรมมอเตอร์สปอร์

               เพื่อนำมาค้าคว้าวิจัยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์   น้ำมันหล่อลื่นปิโตรนาส      ลูบริแคนท์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (PLI) จึงเป็นองค์กรที่ไม่ได้จำหน่ายเพียงแต่น้ำมันหล่อลื่นแต่มีความมุ่งหวังในการนำเสนอ "Fluid Technology Solution" ที่ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีพิเศษแต่ยังครอบคลุมไปถึงวิธีการที่มีแบบแผนที่มุ่งเน้นในการนำมาใช้ในการออกแบบพัฒนา เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับการดูแลเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีหล่อลื่นที่ถูกต้อง

 

 

         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 24,837