ประวัติบริษัท

       

       บริษัท พีพีเอสออยล์ เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากการขยายธุรกิจของ หจก. ธนูทอง บริการ ที่ดำเนินธุรกิจหลักในด้านการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากว่า 30 ปี โดย บริษัท พีพีเอสออยล์ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นปิโตรนาส อย่างเป็นทางการจาก

บริษัท ปิโตรนาส ลูบริแคนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด


 

 

 

Visitors: 21,815