พันธกิจ

           

จำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นปิโตรนาสที่มีคุณภาพสูงทั้งปลีกและส่ง ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั้งก่อนและหลังการขาย รวมถังการอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอย่างถูกวิธีและเทคนิกการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเบื้องต้นด้วยตนเอง

 

 

Visitors: 25,484