การบริการให้ข้อมูลทางเทคนิค

การให้ข้อมูลทางเทคนิค

ทางบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ตอบข้อสงสัยหรือคำถามต่างๆ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เหมาะสม

 

สามารถติดต่อเรา โดย

ทางโทรศัพท์ 034-641050,093-124-9386
อีเมล ppsoil.office.@gmail.com

Visitors: 25,484