การจัดเก็บสินค้า

การจัดเก็บสินค้า

  • ทางบริษัทฯ มีคลังสินค้าที่สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งสำหรับส่วนรถยนต์และส่วนอุตสาหกรรม
  • การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า เป็นไปตามมาตรฐานการจัดเก็บสินค
  • นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีบริการจัดเก็บสินค้าให้ลูกค้าได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า
Visitors: 25,478