น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน


 • 61f1cd9da31d3c17c07d4b9f0b6d2ecd.jpg
  คุณสมบัติและมาตรฐาน น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์แท้ สูตร SuperSyn ผ่านมาตรฐาน API SN/SM ILSAC GF-5 และ ACEA A3/B3 & A3/B4 and Nissan GT-R ได้รับรองการรับรองจาก BMW Long life Oil 0...

 • mobil-1_5w30.jpg
  คุณสมบัติและมาตรฐาน น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์แท้ ผ่านมาตรฐาน API SN/SM/SL/SJ ,ILSAC GF-5,ACEA A1/B1 & A5/B5 , Chrysler MS-6395,Ford WSS-M2C929-A , GM 6094M และ Honda/Acura HTO ...

 • mobil-1_5w50.jpg
  คุณสมบัติและมาตรฐาน น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์แท้ สูตร SuperSyn ผ่านมาตรฐาน SN,SM / SL/SJ ACEA A3/B3 & A3/B4 and Lexus LFA Service Fill. Approved: BMW High Performance Diesel Oi...

 • mobil-super-2000_10w40.jpg
  คุณสมบัติและมาตรฐาน น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์สมรรถนะสูง ผ่านมาตรฐาน API SN/SL/CF และ ACEA A3/B3 ให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับทั้งเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซ...

 • mobil-super-1000_20w50.jpg
  คุณสมบัติและมาตรฐาน น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์สมรรถนะสูง ผ่านมาตรฐาน API SN/SL/CF และ ACEA A3/B3 ให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับทั้งเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 25,484