โมบิล เดลแวค 1640

คุณสมบัติ
  • น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยว สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์
  • โมบิล เดลแวค 1640 เป็นน้ำมันเครื่องดีเซลที่มีสมรรถนะการทำงานสูงเป็นพิเศษ โดยผลิตจากสูตรผสมที่ใช้น้ำมันพื้นฐานอันล้ำหน้าและสารเพิ่มคุณภาพที่เหมาะ สมดุลกับการใช้งานเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตาม หรือสูงกว่ามาตรฐานอันเข้มงวด ที่กำหนดโดยบริษัทผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซลชั้นนำของโลก น้ำมันเครื่องดังกล่าวได้รับการผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานอย่างมีสมรรถภาพเป็นเลิศในเครื่องยนต์ที่ติดอินเตอร์ คูลเลอร์ และเทอร์โบชาร์จ ซึ่งออกแบบโดยผู้ผลิตในทวีปยุโรปและในประเทศญี่ปุ่นและปฏิบัติงานนอกทางหลวงในสภาวะการใช้งานอย่างหนักที่สุด เหมาะสำหรับ
    • ใช้ในเครื่องยนตร์อาศัยน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จากผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลชั้นนำ
    • ใช้ได้กับรถบรรทุกประเภทงานเบาและงานหนักที่แล่นบนทางหลวง
    • ใช้ได้กับอุตสาหกรรมนอกทางหลวง ได้แก่ งานก่อสร้าง งานเหมือง และงานการเกษตร
    • ใช้ได้กับกลุ่มยานยนต์ที่ใช้ทั้งน้ำมันดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน

 

Visitors: 25,484