แจ้งจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

เรื่อง การเปลี่ยนแปลวระยะการบำรุงรักษารถบรรทุกอีซูซุ รุ่นเอฟอาร์อาร์/เอฟวีเอ็ม/เอฟวีแซด/เอฟเอ็กซ์แซด/เอฟวายเอชจีวีอาร์ และจีเอ็กซ์แซด (FRR/FTR/FVM/FVZ/FXZ/FYH/GVR/GXZ)

Visitors: 25,484